Doa Sebelum Belajar dan Doa Sesudah Belajar Serta Hikmah Berdoa

Doa Sebelum Belajar sangat diperlukan agar ilmu yang dipelajari mudah dipahami dan dimengerti, selain itu membaca doa sebelum belajar akan menambah iman serta ketaqwaan terhadap Allah SWT, dan dapat menumbuhkan sikap yang lebih disiplin, alangkah baiknya sebelum belajar dan sesudah belajar membiasakan untuk membaca doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar.
Doa belajar memiliki arti dan hikmah yang yang baik, begitu juga doa sesudah belajar, dengan berdoa kita telah memohon kepada Allah SWT untuk meminta pertolonganNYA agar diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dibukakan pintu hikmah, dibukakan pintu anugerah, dibukakan pengertian ilmu dan lain sebagainya.

Begitu indah ajaran Agama Islam, doa akan memberikan hikmah serta manfaat bagi didunia dan di akherat, di dalam permohonan doa merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap usaha manusia, usaha tanpa disertai doa maka akan sia-sia, begitu juga sebaliknya doa tanpa ada usaha maka juga akan sia-sia.

Dalam kegiatan apapun hendaklah diawali dengan doa agar mendapatkan berkah serta ridha dari Allah SWT, seperti halnya dalam belajar hendaklah diawali dengan membaca Doa Sebelum Belajar, karena doa merupakan ibadah dan juga permohonan kepada Allah SWT.

Bacaan Doa Sebelum Belajar 


Ada beberapa macam doa sebelum belajar yang dapat kalian baca, doa-doa sebelum belajar tersebut memiliki tujuan yang sama dan semuanya baik untuk dibaca serta diamalkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Doa Sebelum Belajar yang Pertama


"Radluttu Billahirabba, Wabil Islamidinaa, Wabimuhammadin Nabiya Warasullaa, Rabbi Zidnii 'ilmaa Warzuqni fahmaa"

Artinya:
Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai Agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik

2. Doa Sebelum Belajar yang ke dua


"Allahumma inni as aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thoyiban wa'amalan mutaqabalan"
Artinya:
Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-MU ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima.

3. Doa Sebelum Belajar yang ke Tiga


"Allahumma Akhrijnaa min dzulumaatilwahmi wa akrimnaa binuuril fahmi waftah'alainaa bima'rifatika wasahhil lanaa abwaaba fadl-lika yaa arhamarraahimin"

Artinya:
Ya Allah keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Dzat yang paling Penyayang.

4. Doa Sebelum Belajar Yang ke Empat


"Allahummaftah lana hikmataka wansyur 'alaina rahmataka min khozaa ini rohmatika yaa arhamarraahimin"

Artinya:
Ya Allah, Bukakanlah untuk kami Hikmah-Mu dan taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dari gudang-gudang rahmat-Mu wahai  Dzat yang Maha Kasih.

5. Doa Sebelum Belajar Yang ke Lima


"Rabbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa, waj'alnii minash-shaalihin"

Arinya :
Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholeh.

Doa Sesudah Belajar

Doa Sebelum Belajar merupakan doa pembuka pada waktu akan mulai belajar sedangkan untuk Doa Sesudah Belajar merupakan doa penutup yang dibaca sesudah selesai belajar.
Permohonan hamba kepada Allah merupakan kewajiban yang paling agung dan paling utama, karena menghindar dari mUrka Allah adalah sesuatu yang menjadi keharusan (Mura'atul Mashabih 7/358)

Bacaan Doa Sesudah Belajar

Doa sesudah belajar juga ada beberapa macam yang pada intinya mimiliki tujuan serta permohonan yang baik, kalian bisa mengamalkannya salah satu atau semuanya juga lebih baik, adapun doa sesudah belajar adalah sebagai berikut :

1. Doa Sesudah Belajar yang Pertama


"Allahumma innii istaudi'uka maa 'allamtaniihi fardud-hu ilayya 'inda haajatii wa laa tansaniihi yaa Rabbal 'alamin"

Artinya:
Ya Allah, sesungguhnya ku titipkan kepada-Mu, apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku disaat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam.

2. Doa sesudah Belajar yang ke Dua"Rabbanan fa'naa bima 'alamtanaldzii yanfa'unaa wa zidnaa 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal"

Artinya : 
Ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami serta tambahkan ilmu bagi kami, segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan.

3. Doa Sesudah Belajar yang ke Tiga


"Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tibaa'ahu. Wa arinal baathila baathilan warzuqnaj tinaabahu"

Artinya:
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya.

Hikmah Berdoa


1. Obat Dapat Menyembuhkan Berbagai Penyakit

Doa adalah obat penyembuh bagi segala jenis penyakit yang ada pada diri manusia baik secara dhahir maupun batin.

2. Dibukakan Pintu Rahmat

Dengan berdoa Allah akan membukakan pintu rahmat-NYA kepada manusia, sebagaimana sabda Rasullullah SAW :" Doa seorang mukmin terhadap saudaranya (mukmin) secara diam-diam, pasti diperkenankan oleh Allah (H.R Muslim)

3. Dengan Berdoa akan meningkatkan Iman serta ketaqwaan terhadap Allah SWT

4. Doa Sebagai Senjata pelindung

Doa adalah sebagai pelindung dan senjata bagi setiap orang mukmin dari' godaan serta hasutan syaitan dan dari kejahatan manusia

5. Doa merupakan perwujudan cinta dan taqwa kepada Allah SWT.
Doa merupakan bentuk yang diwujudkan hamba sebagai pengakuan akan kebutuhan serta pertolongan-NYA, dengan berdoa maka Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada umatnya yang berdoa.

6. Allah akan mengabulkan Hambanya yang berdoa kepada-NYA,

 Sebagai mana telah diterangkan dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya :
"Dan apabila hamba-hamba-KU pertanya kepadamu tentang AKU, Maka (jawablah), Bahwasanya AKU adalah dekat, AKU mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-KU, Maka hendaklah mereka itu memnuhi (segala perintah-KU) dan hendaklah mereka beriman kepada-KU, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (QS. Al-Baqarah;186)

7. Doa akan menjadikan hati lebih tenang

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya :
"(yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram (QS.Ar-Ra'du:28)

8. Doa adalah yang paling mulia disisi Allah SWT
Hal ini berdasarkan hadits dari Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmudzi dan Ibnu majah :
"Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dari pada doa (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah)"

9. Doa Dapat Menolak Takdir Allah

Sebagaimana Hadits Rasullullah yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi):
"Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa"

Demikian Doa Sebelum Belajar dan Doa Sesudah Belajar Serta Hikmah Berdoa, hal tersebut perlu ditanamkan kepada anak agar memiliki kebiasaan yang baik serta displin, selain itu hikmah berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar akan mendapatkan kemudahan dalam belajar serta dapat menumbuhkan iman kepada Allah SWT.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel