Tata cara sholat tahajud lengkap dengan niat dan bacaannya

Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan diwaktu malam hari, Tata cara sholat tahajud sama dengan sholat pada umumnya, seperti sholat sunnah lainya ataupu sholat fardhu, hanya saja waktu dalam mengerjakannya berbeda-beda.

Sholat tahajud merupakan ibadah sholat sunnah yang luar biasa, memiliki banyak keistimewaan, salah satu diantaranya, dapat mendatangkan kesehatan, dapat menghapuskan dosa, memberikan kenikmatan di alam kubur kelak, dsb.

sholat tahajud

Tata cara sholat tahajud lengkap dengan niat dan bacaan serta artinya


Untuk mengerjakan sholat tahajud, seperti halnya dalam mengerjakan sholat fardhu kaum muslimin ataupun muslimah telah suci baik dari hadas besar ataupun hadas kecil (berwudhu).
Tata cara sholat tahajud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Membaca niat sholat tahajud
 "Saya berniat sholat tahajud dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala"

2. Mengucapkan takbir (Allahu Akbar) seraya sambil mengankat kedua tangan ke atas sampai pada telinga (seperti dalam sholat fardhu) / Takbiratul ihram
3. Membaca doa iftitah
4. Membaca surat Al-fatehah
5. Membaca surat lainnya
6. Ruku'
7. I'tidal
8. Sujud

9. Duduk diantara sujud
10. Raka'at selanjutnya ( takbiratul ihram seperti pada langkah ke 2-8)
11. Membaca tahiyat akhir kemudian salam (Sholat tahajud dikerjakan dengan tiap 2 rakaat salam)
12. Setelah salam disunahkan untuk membaca wirid, tasbih,tahmid,takbir,sholawat,istighfar dan membaca doa sholat tahajud

Doa dalam Sholat tahajud


Setelah selesai mengerjakan sholat tahajud dan membaca wirid hendaklah membaca doa sholat tahajud, yang biasa dibaca Rasullullah saw pada saat mengerjakan sholat tahajud, adapun doanya adalah sebagai berikut :


Artinya :
Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Engkaulah (pemberi) cahaya langit dan bumi serta penghuninya. Segala puji bagi-Mu.Engkau penagtur langit dan bumi serta penghuninya. Segala puji bagi-Mu. Engkaulah penguasa langit dan bumi serta penghuninya. Segala puji bagi-Mu, Engkau benar, dan janji-Mu benar, surga itu benar, neraka itu benar, hari kiamat itu benar, para nabi itu benar dan Muhammad itu benar, Kepada-Mulah aku memasrahkan diri dan kepada Engkau aku bertawakkal. Kepada Engkaulah aku beriman. Kepada Engkaulah aku mengadu dan kepada Engkaulah aku berhukum. Ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang serta yang terang terangan. Engkaulah yang paling dahulu dan Engkaulah yang paling Akhir. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah".
(doa bersumber dari hadits Nasai nomor 1601;tafsirq.com)

Tata cara sholat tahajud dengan sholat witir


Tata cara sholat tahajud 11 rakaat yaitu dikerjkan dengan sholat tahajud sebanyak 8 rakaat (tiap dua rakaat salam) dan ditambah dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat, jadi jumlahnya menjadi 11 rakaat (sholat tahajud 8 rakaaat + sholat witir 3 rakaat)

Sebagaimana Sabda Rasullullah saw :

"Sholat malam itu dua rakaat-dua rakaat, jika kamu takut masuk waktu shubuh maka witirlah satu rakaat" (HR. Muslim no.749)


Sholat tahajud 11 rakaat tersebut berdasarkan pada hadits (sunan ibnu majah :1351)

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ubaid bin maimun Abu ubaid al madani berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Muhammad bin Ja'far dari Musa bin Uqbah dari Abu ishaq dari Amir bin Sya'bi ia berkata, "Akun bertanya kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar ihwal sholat Rasullullah shallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Maka keduanya menjawab, Tiga belas rakaat, delapan rakaat tahajud dan tiga rakaat sholat witir, ditambah dua rakaat sholat sehabis fajar. (Sunan Ibnu Majah: 1351)

Hukum mengerjakan sholat tahajud


Sholat tahajud hukumnya adalah sunnah mu'akad (sholat yang dikuatkan oleh syara'), sholat sunnah itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apa bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa.

Sholat tahajud sangat di anjurkan bagi umat islam, yang mana sholat tahajud memiliki keistimewaan, sebagaimana Firman ALLAH SWT di dalam Al-Qur'an dalam surat Al- isra ayat 79 :
Artinya : Pada sebagian malam, hendaklah kau bertahajud sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang terpuji (QS.AL-Isra :79)

Waktu mengerjakan sholat tahajud


Sholat tahajud dapat dikerjakan setelah sholat isya' sampai pada terbitnya fajar (masuknya waktu subuh) namun ada waktu yang istimewa yang dianjurkan yaitu sepertiga malam terakhir,dengan syarat telah terbangun (terjaga) dari tidur. 

Tahajud memiliki arti bangun dari tidur. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan diwaktu malam hari setelah tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar saja, waktu sholat tahajud yang dinjurkan adalah sepertiga malam terakhir.

Sepertiga malam terakhir itu diperkirakan jam 02.00 dini hari sampai dengan sebelum datangnya waktu subuh. itulah waktu sholat tahajud yang dianjurkan dalam islam. pada waktu sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang mustajabah dalam beribadah dan berdoa kepada ALLAH SWT.

Sholat tahajud memiliki keutamaan di dunia dan di akherat


Sholat tahajud memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, bahwa ALLAH SWT akan memberikan kemuliaan didunia dan di akherat.

Keutamaan Sholat tahajud di dunia

1. ALLAH SWT akan memelihara dari segala bentuk godaan setan
2. Wajahnya terlihat tanda ketaatan dan kepatuhan
3. Dicintai sesama manusia dan hamba-hamba ALLAH yang sholeh
4. Perkataannya mengandung hikmah
5. ALLAH SWT akan menjadikanya orang yang bijaksana (mendapatkan pemahaman dalam agama islam)

Keutamaan Sholat tahajud di akherat

1. Wajahnya terlihat berseri pada saat dibangkitkan dari kubur di hari kiamat kelak.
2. Dapat melalui jembatan shirothol mustaqim dengan sangat cepat bagaikan halilintar yang menyambar 
3. Orang yang iklas serta istiqomah dalam mengerjakan sholat tahajud ketika dihisab akan mendapatkan keringanan
4.ALLAH SWT akan memberikan catatan amalnya di tangan sebelah kanan. 

Tata cara sholat tahajud diatas alangkah baiknya jika anda pertanyakan kembali dengan pakar agama islam (ulama') untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik tentang cara mengerjakan sholat tahajud yang disarankan yang sesuai dengan kebiasaan Rasullullah.Disclaimer
Gambar hanya sebagai ilustrasi dan referensi
Sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia, kadang salah dan kadang benar. Oleh karena itu, lihatlah pendapatku semua yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ambillah. Dan semua yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah tinggalkanlah (abaikan saja) : (Imam Malik HR. Ibnu 'Abdil Barr;Al Jami,Ibnu Hazm;Ushul Al Ahkam;Ashl Sifah Shalatin Nabi)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel